Captions List
Start
End
Caption
00:00:24.600
maran0hanana feelings activities just happy we amarwata 25 activities while
00:00:30.100
surprising to see interviewed by journalists
00:00:36.800
many traditional food is some of the objects along with
00:00:41.200
others are in the moment of the Daoist tear the
00:00:50.000
now clicks processed chicken is delicious in the Rabbit
00:00:58.500
The village feels menteng phenomenon still in the traditional sense
00:01:00.600
still attached to the rock
00:01:10.500
The City is known as a high school that is in between
00:01:18.700
wood pulp and language are headed telesales 8 pagendingan
00:01:26.600
Tuesday telesales telesales ngabentenkeunana another pitcher is going to tolerance
00:01:31.700
but has in the unique language and stale
00:01:36.900
the harness is 80 years old but still a
00:01:37.800
the language
00:01:47.000
regina 5 1 51 is not one of the horse
00:01:54.300
the others were said to his father the truth to djeung
00:02:01.500
Here are two days from anywhere
00:02:09.500
yes we mention salli wa names in Italy a century
00:02:29.200
a 16-word word tanda2 9999 na na na na
00:02:34.600
Camel yama no breeze
00:02:40.900
surprising to see surprising to see interviewed by journalists
00:02:55.200
many times in the fuel when the password dangkeun
00:03:04.100
not so ludeung but when the horse has burned
00:03:13.600
traditional cast or in a field that is made of Purbasari
00:03:18.700
because the horse has gone from 51-year plan
00:03:21.200
not liking the language now
00:03:45.800
Marcella song on the last Tuesday and I always distinguish
00:03:56.800
in 109.8 for the capture of journalist
00:04:04.500
brother * Free djeung make 11 rows
00:04:11.500
the names of foods and meat veins
00:04:18.600
I had to stand victorious kingdom taruma
00:04:27.000
Because andjeun and 809 west worship
00:05:04.200
Hello wabarakatu
00:05:14.300
Assalam alaikum Peace Hello readers the feeling of I
00:05:29.200
This event is also an art that is my name
00:05:36.900
Bisan r831k
00:05:48.000
Hello Color Red Army Hello readers for me today. I
00:06:10.600
the last two of which his uncle was a man-anissa mobil123 demand era
00:06:17.800
The current food 25. 2012
00:06:36.900
amirza now have a lot of love rupiah sindiransunda12 3
00:06:43.800
viewers and now way to be taken by journalists
00:06:54.800
pamela current food until the time of love
00:06:59.000
talak
00:07:05.500
Aryasa hd
00:00:24.600
maran0hanana parasaan kagiatan kakara simkuring bingah amarwata 25 kagiatan bari
00:00:30.100
olohok ningali keur diwawancara ku wartawan
00:00:36.800
loba dahareun tradisional sunda anu ditambahan ku obyék babarengan jeung
00:00:41.200
sajabana anu mana dina saat ieu cimata nu sasawa nu
00:00:50.000
kiwari keur malik-malik olahan ayam enak di cimahi
00:00:58.500
kampung rasana di menteng penomena masih keneh dina rasa tradisional
00:01:00.600
masih keneh napel dina batu
00:01:10.500
kota tasikmalaya katelah luhur nyaéta anu masantrén di antawisna nyaéta
00:01:18.700
bubur kai sareng basana aya nu diluluguan 8 tasikmalaya pagendingan
00:01:26.600
tasikmalaya ngabentenkeunana salasa tasikmalaya anu sejenna nyaeta semar kamana kasabaran
00:01:31.700
ciri has tapi di hal unik dina basa basi na
00:01:36.900
nyaeta si abah anu 80 tahun tapi masih keneh anu
00:01:37.800
mangrupa basa
00:01:47.000
regina 5 1 51 nyaeta atuh abah nu salah sahiji
00:01:54.300
hal anu sanesna nya ngandika ka ramana djeung kabeneran ka
00:02:01.500
dieu teh aya dua dinten ti mana-manana
00:02:09.500
mention kita ya salli wa nama nama italia di abad
00:02:29.200
ka-16 arti kata kata tanda2 9999 na na na na
00:02:34.600
camela yama bayu ana
00:02:40.900
olohok ningali olohok ningali keur diwawancara ku wartawan
00:02:55.200
dina loba kali dina bahan beuleum basa sandi dangkeun ka
00:03:04.100
teu janten ludeung padahal basa abah dibeuleum teh ciri has
00:03:13.600
tradisional anu matak atawa di sawah anu dijieunna tina purbasari
00:03:18.700
kusabab si abah tos icalan ti taun 51 nu pasti
00:03:21.200
teu citarasa basa nu ayeuna
00:03:45.800
marcella sunda dina dinten salasa sareng nu ngabédakeun mah sok
00:03:56.800
di 109.8 ari keur keur dipoto ku wartawan
00:04:04.500
kakanda * djeung make hidji 11 jajar
00:04:11.500
nama nama bahan pangan daging jeung urat-urat
00:04:18.600
harita kungsi ngadeg karajaan taruma jaya
00:04:27.000
karana andjeun na 809 ibadah barat
00:05:04.200
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu
00:05:14.300
assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun pamiarsa kana pangrasa simkuring tina
00:05:29.200
ieu kajadian nya éta ogé mangrupa kasenian anu ngaran kuring
00:05:36.900
bisan r831k
00:05:48.000
assalamualaikum warna barnadi sampurasun pamiarsa keur kuring dinten ieu mah
00:06:10.600
kamari dua pamanna ti mana-man ana anissa mobil123 pamenta jaman
00:06:17.800
kiwari kadaharan 25 2012
00:06:36.900
amirza jaman kiwari geus loba rupiah sunda sindiransunda12 3
00:06:43.800
pamirsa jeung kiwari cara keur dipoto dipoto ku wartawan
00:06:54.800
pamela jaman kiwari kadaharan nepi ka kala sunda
00:06:59.000
talak tilu
00:07:05.500
aryasa hd

MAWAR (Marta Warta) 36.7 MARS SMANDATAS
About Video
22 May 2018 | 9113 Views | Download Video |
Social Share
Embed Code
(copy paste the texts and add it to your webpage)

Topics
Cognitive - Entity Linking
© Copyright 2016 - 2019. All Rights Reserved - Powered by VideoSpace