Captions List
Start
End
Caption
00:00:28.100
journalist matullahi wa Barakatuh Excuse candied papaya juice in our
00:00:32.400
so language will recite martial arts around the
00:00:35.200
The pat tem title is wrong
00:00:48.400
Department of Education and literary scholar Indonesian holiday universities
00:00:54.500
Surya Kencana Sakti regent my 2011 hold an international seminar on
00:00:58.200
tent business identity development culture in Kebalen
00:01: 06.300
amir khan one program working environment regardless of the password of some
00:01: 12.500
time ago in the forests of the west as well as
00:01: 14.600
tools for measuring temperature on Wednesday night
00:01: 20.500
one program is working ornate lion concern to the environment
00:01: 25.600
Therefore Saturday 24 December 2011 at the town forest
00:01: 30.300
Viking is not the stuff and I live in the canton write
00:01: 35.100
Also crown dawn of opponents said it's Hello how
00:01: 40.800
Puppy meet my brother in there in my dibareulian notice-notice
00:01: 47.900
around the city west to the language that is more meetings
00:01: 53.300
Routine dharma woman hundreds district west of disorakeun
00:01: 59.100
Friday 9 March 2012 took place in the Indonesian teacher tujuana
00:02: 05.200
is breaking ties dharma female district west
00:02: 12.700
introduced during the next community in the business unit kacalikan goods
00:02: 16.100
Saturday 9 likes
00:02: 21.500
operation in the office like his people the truth can change unit
00:02: 27.100
20 specialist business debate gathering goods now adds strength
00:02: 33.400
mystic readers Cianjur Sannaha in Tjetjep Muchtar righteousness attended
00:02: 38.900
activities meeting the waste coffee in the government district west Java
00:02: 46.500
2002 western tour in Cipanas Cianjur leeches are defended
00:02: 50.200
and the cuisine
00:02: 57.600
Missing field cipanaspacet pilgrimage Tjetjep Muchtar righteousness mm Cianjur
00:03: 02.100
followed by the chairman of the commission members pressed 1 and head on
00:03: 07.900
sentence in the poem environment is important in the West. 2012
00:03: 16.700
2500 gave assistance vibrated the evidence of Cibeber Cikotok
00:03: 18.000
Islamic sciences Mambaul
00:03: 25.600
Foundation on Monday 12 March 2012 to carry out one of the work program
00:03: 29.700
in silence sword life by way of assistance in 2500 gave seeds
00:03: 35.200
trees to people in jamanana syllabus from several specialist doctors
00:03: 39.700
tooth in a container called social health Indonesian election
00:03: 46.100
is a letter that contains hp in grinding week of March 11
00:03: 52.700
2012 is located in the university where the mist passageway 42
00:03: 58.400
attended by club chairman Congratulations also go by broom guest
00:04: 06.700
invitations were asked in excess given by the party
00:04: 11.600
political Arya disc comes with a real Togog capture
00:04: 24.500
anti aging grades reason the news that is more boards
00:04: 31.500
Force 66-a goal which we perform folk steamship formation
00:04: 37.600
board terminal force once 32 200an also discussion board
00:04: 44.100
66 forces in order to connect to Friday 9 March 2002
00:04: 52.400
The town hall is interest Cipanas Cianjur from the
00:05: 04.000
west of the masses who counted paid later when his
00:05: 12.000
the state language development keun market is sufficient to use two
00:05: 18.600
we considered nyamarkeun to my notice that the
00:05: 25.700
alexander cihampura mancen the task thanks to perhatosanana Wassalamualaikum
00:05: 33.300
Peace in nature pageularan last in the news we love
00:05: 38.000
can mancen country and my job thanks to perhatosanana Wassalamualaikum
00:05: 40.800
Peace greetings
00:00:28.100
wartawan matullahi wa barakatuh sampurasun manisan pepaya di sari simkuring
00:00:32.400
jadi basa sunda nu baris didugikeun bela bela ka sabudeureun
00:00:35.200
éta tem pat gelar anu salah
00:00:48.400
jurusan pendidikan bahasa jeung sastra indonesia sarjana lebaran jadi universita
00:00:54.500
surya kencana sakti bupati sunda 2011 ngagelar seminar internasional dina
00:00:58.200
kemah usaha pembinaan identitas budaya sunda dalam kebalen
00:01:06.300
amir khan salasahiji program gawe sandi paduli lingkungan hidup sawatara
00:01:12.500
waktu ka tukang di kawasan hutan kota cianjur kitu ogé
00:01:14.600
pakakas ukur suhu malam rabu tanggal
00:01:20.500
salah sahiji program gawe hiasan singa nyaeta kapedulian ka lingkungan
00:01:25.600
sabab eta sabtu 24 desember 2011 di kawasan hutan kota
00:01:30.300
cianjur sanes ku barang jeung kanton kula hidup dalam tuliskan
00:01:35.100
ogé makuta subuh unsur lawan kata sampurasun kang eta kumaha
00:01:40.800
daraman patepang di samsung kuring aya di sunda dibareulian bewara-bewara
00:01:47.900
sabudeureun kota cianjur bisa basa sunda anu salengkepna nyaéta pertemuan
00:01:53.300
rutin dharma wanita ratusan dinas pendidikan kabupaten cianjur anu disorakeun
00:01:59.100
juma'ah 9 maret 2012 lumangsung di gedung guru indonesia tujuana
00:02:05.200
nyaeta megatkeun tali silaturahmi dharma wanita dinas pendidikan kabupaten cianjur
00:02:12.700
anu salajengna salila diwanohkeun masarakat dina unit bisnis kacalikan barang
00:02:16.100
saptu 9 likes
00:02:21.500
oprasi di kantor keneh harita rayat kabeneran can change unit
00:02:27.100
bisnis perdebatan 20 spesialis arisan barang kiwari geus nambahan kakuatan
00:02:33.400
mistik pamiarsa bupati cianjur sannaha di tjetjep muchtar soleh dihadiran
00:02:38.900
kagiatan rapat limbah kopi di pamarentah daerah kabupaten cianjur jawa
00:02:46.500
barat 2002 wisata di cipanas pacet kabupaten cianjur nu dibela
00:02:50.200
sarta tara masakan
00:02:57.600
sidang tilang cipanaspacet haji tjetjep muchtar soleh mm bupati cianjur
00:03:02.100
dibarengan ku ketua komisi 1 anggota dipress sarta kapala pada
00:03:07.900
kalimat di puisi lingkungan the penting di jawa barat 2012
00:03:16.700
masrahkeun bantuan 2500 digetarkan maka masrakat kota kecamatan cibeber cikotok
00:03:18.000
pesantren mambaul ulum
00:03:25.600
yayasan sina senin 12 maret 2012 ngalaksanakeun salasahiji program kerja
00:03:29.700
di tiiseun kulan hidup ku cara masrahkeun bantuan 2500 bibit
00:03:35.200
tatangkalan ka masarakat dina jamanana silabus dokter ti sababaraha spesialis
00:03:39.700
gigi di hiji wadah nu disebut kesehatan sosial indonesia raya
00:03:46.100
nyaéta surat anu eusina hp di grinda minggu 11 maret
00:03:52.700
2012 nyaeta tempatna di universitas kamana jalan terusan halimun 42
00:03:58.400
bandung diluuhan ku ketua gening ku sapu sia oge tamu
00:04:06.700
undangan lianna lobana nu tumanya na anu dibikeun ku partéy
00:04:11.600
pulitik arya cakra datang jeung togog nyata keur dipoto ku
00:04:24.500
anti aging sasmita alesan warta sunda anu salengkepna dewan pengurus
00:04:31.500
angkatan tujuan 66-a mana kita rakyat ngalaksanakeun kapal api pembentukan
00:04:37.600
dewan terminal angkatan 32 200an sakaligus ogé ku sawala pangurus
00:04:44.100
angkatan 66 dina raraga silaturahmi ka juma'ah 9 maret 2002
00:04:52.400
nyaéta di aula kota bunga cipanas kabupaten cianjur da ari
00:05:04.000
cianjur antara jeung massa anu dikira dibayarkan nanti saat nya
00:05:12.000
éta kaayaan basa keun pangwangunan pasar anu mahi dipaké dua
00:05:18.600
urang nu dianggap nyamarkeun ka abdi sakitu bewara anu
00:05:25.700
alexander cihampura nu mancen tugas ngahaturkeun nuhun kana perhatosanana wassalamualaikum
00:05:33.300
warahmatullahi wabarakatuh alam pageularan di pamungkas di warta sunda simkuring
00:05:38.000
can nagara sedengkeun mancen tugas tuhanku nuhun kana perhatosanana wassalamualaikum
00:05:40.800
warahmatullahi wabarakatuh salam

by Aisyah
About Video
22 May 2018 | 6986 Views | Download Video |
Social Share
Embed Code
(copy paste the texts and add it to your webpage)

Topics
Cognitive - Entity Linking
© Copyright 2016 - 2019. All Rights Reserved - Powered by VideoSpace